ČELIČNI LIJEV ZA OPĆU UPOTREBU


Ovisno o sadržaju ugljika, dobijaju se nakon normalizacije, zatezne čvrstoće od 370 do 600 Nm/mm2.
Ovi čelici namijenjeni su upotrebi na temperaturama od -10°C do 300°C. Odljevci su dobro zavarljivi, a ovisno o sadržaju ugljika potrebno ih je predgrijavati.
Ako se odljevci zavaruju u konstrukcije, što mora biti navedeno u narudžbi, sadržaj ugljika ne smije biti veći od 0,25%, za čelike ČL.0300 - ČL.0446.
Standard ne propisuje kemijski sastav, tako da je u tablici dan samo orijentacijski.
Mehanička svojstva definirana su sa HRN C.J3.011 odnosno DIN 1681.
Vrijednosti za kontrakciju su orijentacijske i nisu obavezne za prijem odljevaka.
Nazad
CE-ZA-R d.o.o. - podružnica LJEVAONICA - B.Adžije, Sisak, Hrvatska - Tel: 044/525-200 - Fax: 044/525-201 - email: felis@felis.cezar-zg.hr - web: www.felis.hr
Mapa web stranice