ČELIČNI LIJEV ZA OPĆU UPOTREBU

VISOKO LEGIRANI ČELIČNI LIJEV

VISOKOKROMNA BIJELA ŽELJEZA OTPORNA NA HABANJE

NEHRĐAJUĆI I KEMIJSKI POSTOJANI ČELIČNI LIJEV


UGLJIČNI ČELIČNI LIJEV S GARANTIRANIM KEMIJSKIM SASTAVOM
Felis Produkti d.o.o. - B.Adžije, Sisak, Hrvatska - Tel: 044/525-200 - Fax: 044/525-201 - email: felis@felis.hr - web: www.felis.hr
Mapa web stranice